Hvad er Andelsgarant

Introduktion

I ANDELSGRANT A.M.B.A. kombinerer vi finansieringsmodellen med nogle af grundelementerne fra andelsbevægelsen og den danske realkreditmodel.

ANDELSGARANT A.M.B.A. er gennemarbejdet og færdigudviklet ned til mindste detalje – og den første af sin slags i Danmark: Løsningen repræsenterer en nytænkende form for likviditetssikring til mange typer virksomheder. Den er andelsbaseret, billig, hurtig og effektiv.

Løsningen bliver varmt anbefalet som vækstskabende initiativ af flere af landets førende virksomheder, organisationer og foreninger.

ANDELSGARANT A.M.B.A. arbejder for at støtte og sikre bedre økonomi for små og mellemstore virksomheder.

Det gør vi ved hjælp af et andelsselskab, der bygger på andelstanken om gensidig sikring og bedre vilkår ved fælles indsats. Andelsselskabet har begrænset ansvar, og der er loft over din risiko.

Lad os som andelshavere sætte gang i samfundet ved i fællesskab at skabe muligheder for optimal vækst i den enkelte virksomhed.

Lad os benytte os af den solidaritet, der har vist sit værd gennem generationer – i stedet for at stå alene.

ANDELSGARANT A.M.B.A.  er din virksomheds vej til:

 • bedre betalingsbetingelser hos leverandører
 • større likviditet – billigt, effektivt og nemt
 • lavere omkostninger til finansiering
 • øget økonomisk råderum
 • bedre udviklings- og vækstmuligheder
moneypot

Sådan fungerer det

Her kan du læse om, hvordan ANDELSGARANT A.M.B.A. virker:

 • ANDELSGARANT A.M.B.A. stiller en Tryg Garanti for din betaling overfor din leverandør, så du får bedre betalingsbetingelser, kredit - og finansierings muligheder
 • For at Tryg garantien har værdi, skal alle andelshavere indbetale andelskapital
 • Andelshaveren kan løbende have garantier max. 5 gange op den indbetalte andelskapital, eksempelvis 5 x 5.000 kr, = 25.000 kr, 5 x 20.000 kr. = 100.000 kr, 5 x 40.000 kr, = 200.000 kr
 • Når du skal have en Tryg garanti, på eksempelvis kr. 50.000 i 2 måneder skal du indbetale 1% af garanti beløbet til konsolidering = kr. 500,00 den 1% tilskrives din egen andelskapital
 • Den 1% hensættes til imødegåelse af tab. Er tabene mindre end det hensatte udbetales restbeløbet efter regnskabsafslutning.
 • Samlet set har Tryg garantien på kr. 50.000 i 2 måneder kostet 1% til konsolidering kr. 500,00 plus garanti omkostninger
 • Når årsregnskabet er godkendt kan det vise sig at blive mindre
meeting

Overskud tilbagebetales til andelshaverne forholdsmæssigt efter andelshaverens andel af omsætningen.

Ordreafgivelse

Andelshaveren afgiver en ordre til leverandøren og aftaler, at der skal være en TRYG garanti for betaling fra ANDELSGARANT A.M.B.A.

 • 1 Garanti anmodning Andelshaveren udfylder bestillingsformularen på hjemmesiden. Det beregnede konsolideringsbeløb 1% indsættes på ANDELSGARANT A.M.B.A.’s konto i Nykredit Bank Plus garantiomkostninger, afhængig af garantiens størrelse
 • 2 En garanti kan maksimalt løbe i 5 måneder. Afgivelse af garanti ANDELSGARANT A.M.B.A. kontrollerer:
  • at garantien kan holdes inden for andelshaverens maksimum
  • at der er sket indbetaling af det beregnede konsolideringsbeløb på 1%
  • at den anmodede løbetid er max. 5 måneder
  • at alle nødvendige oplysninger for at kunne afgive garantien, er til stede
   Herefter udarbejdes garantien, og den sendes via e-mail til leverandøren samt i kopi til andelshaveren.
 • 3 Levering af den aftalte ydelse til andelshaveren
 • 4 Andelshaverens levering til kunden
 • 5 Kundens betaling til andelshaveren
 • 6 Andelshaverens betaling til leverandøren
 • 7 - Efter generalforsamlingens godkendelse af regnskabet
  Overskud tilbagebetales til andelshaverne forholdsmæssigt efter andelshaverens andel af omsætningen

Risikoprofil

Hvilken risiko er der ved at være med i ANDELSGARANT A.M.B.A.?

Inden du beslutter dig for at være med i ANDELSGARANT A.M.B.A., er det vigtigt, du gør dig nogle overvejelser om risiko.

ANDELSGARANT A.M.B.A. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Det betyder, at dit eventuelle tab er maksimeret til dit til enhver tid værende indskud af andelskapital og produktbetaling.

Der vil være tab.

Med flere hundrede andelshavere vil der uvægerlig tid efter anden opstå tab, fordi en andelshaver ikke kan betale sin leverandør. Det er i disse situationer ANDELSGARANT A.M.B.A. træder til.

Til at dække de forventede tab hensættes der 1 % af hver garanti.

risikoprofil

FAQ

Generelt

Som andelshaver får du del i overskuddet forholdsmæssigt efter, hvor meget du har haft indeståelser for. Den enkelte andelshavers andel udbetales, når generalforsamlingen har godkendt regnskabet.

Andelskapital er den kapital andelshaveren stiller til rådighed for ANDELSGARANT A.M.B.A. Andelskapital stilles til rådighed i multipla af 1.000 DKK. Ingen andelshaver kan stille mere end 2% af den samlede andelskapital til rådighed.

Din maksimale risiko er det beløb, du til enhver tid har indbetalt til ANDELSGARANT A.M.B.A., uanset om indbetalingen er sket som deponering eller andelskapital.

Der er ikke et fast antal andele.

Udtrædelse er reguleret i vedtægternes §§ 6 og 13, som du kan læse her.

Vedr. Andelshaver

Det afhænger af dine behov. Du kan indskyde fra 1.000,00 kr. og opefter.

Du kan i de fleste tilfælde reducere dit likviditetstræk med op til 90% i den periode, hvor du skal betale din leverandør, til du får pengene af din kunde

Nej, andelshaverfortegnelsen er kun tilgængelig for andelshaverne og offentlige myndigheder efter den til enhver tid gældende lovgivning

Ja, du kan få din aktuelle andelskapital tilbage, hvis du ikke længere ønsker at være andelshaver. I vedtægterne fremgår det hvordan.

Ja, det må du meget gerne.

Vedr. Garanti

Nej, desværre. Indeståelser bevilges af ANDELSGARANT A.M.B.A. på kommercielle vilkår. Det betyder, der ikke må være forhøjet risiko for, du ikke betaler din leverandør.

Andelshaveren kan maksimalt få indeståelse for 5 gange andelshaverens andelskapital.

Prisen på en garanti afhænger af størrelse og løbetid. En garanti på f.eks. 50.000 kr. i  4 måneder koster 3.750 kr. i garantiomkostning til Andelsgarant administration ApS samt 1% til konsolidering, (500,00 kr.) som indsættes på din egen andelskonto i Andelsgarant A.M.B.A. og dermed styrker din egen andelskapital. Beregn din omkostning her.

Så skal du indbetale mere andelskapital.

Først og fremmest skal du være andelshaver. Dernæst skal du have indbetalt andelskapital

Vedr. Leverandører

Hvis ikke du betaler din leverandør, gøres garantien gældende. For at leverandøren kan få udbetalt det garanterede beløb, skal alle inddrivelsesmidler være udtømte. I praksis betyder det, at din virksomhed er taget under konkursbehandling.

Ja, hvis du oplyser dit andelsnummer til leverandøren, kan han få en bekræftelse ved at rette en forespørgsel via kontaktformularen. Bemærk at der alene gives en bekræftelse på, om du er andelshaver eller ej.